BPA – Společnost advokátů Žižkov

Jsme progresivní, kreativní, loajální a věříme i sympatická kancelář advokátů, která je připravena poskytovat právní pomoc právnickým i fyzickým osobám k jejich spokojenosti.

Klademe důraz na osobní a lidský přístup ke každému jednotlivému klientovi vyznačující se srozumitelnou a jasnou komunikací.

Preferujeme dlouhodobou spolupráci s klienty založenou na vzájemném poznání a vybudované důvěře.

Zbavení rodičovských práv

Rodinné právo

Oba rodiče jsou pro dítě velmi důležití. Musí se starat o jeho zdraví, citový i rozumový rozvoj, výchovu, vzdělání a udržovat s ním osobní styk. Tyto povinnosti vznikají narozením a končí nabytím plné svéprávnosti dítěte. více...

Překážky rozvodu

Rodinné právo

Nepřekonatelné rozpory mezi manželi mohou vést až k rozvodu. Když se partneři společně dohodnou, vše se vyřeší poměrně rychle a v rámci možností i poklidně. V případě neshod se však rozvodová bitva mnohdy táhne několik let. více...

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti