O nás

BPA advokátní kancelář s.r.o. byla založena v roce 2017 advokáty Ilonou BudkovouKryštofem Pazdírkem, kdy kontinuálně navázala na dlouholetou spolupráci těchto advokátů v předchozích advokátních kancelářích (Advokátní kancelář Vyšanská, Majer s.r.o. a Advokátní kancelář Mgr. Kryštofa Pazdírka). Zaměřujeme se na občanské právo, obchodní právo a právo trestní. Nabízíme propracovanou a komplexní právní péči v oblasti nemovitostí, ať už se jedná o developery či jednotlivce, nebo třeba sdružení vlastníků jednotek. Specializujeme se také na vymáhání pohledávek. Více podrobností o našich službách v jednotlivých oblastech práva najdete v kolonce Služby.

Náš tým postupuje vždy s maximální profesionalitou podloženou bohatými zkušenostmi a znalostmi v oboru. Požadavky klienta řešíme co nejefektivněji tak, abychom minimalizovali jeho administrativní zatížení i finanční náklady. Abychom klientovi zajistili pro něj co nejjednodušší řešení, poskytujeme vždy komplexní péči, při které spolupracujeme s několika notáři a exekutory a se společností zabývající se správou a vymáháním pohledávek na profesionální úrovni, včetně hromadného vymáhání pohledávek.

Od 29. dubna 2020 jsme zapsáni v obchodním rejstříku jako BPA advokátní kancelář s.r.o.

Od dubna 2023 je partnerem advokátní kanceláře Mgr. Dalibor Vujtík.

Jsme progresivní, kreativní, loajální a věříme i sympatická kancelář advokátů, která je připravena poskytovat právní pomoc právnickým i fyzickým osobám k jejich spokojenosti. Klademe důraz na osobní a lidský přístup ke každému jednotlivému klientovi vyznačující se srozumitelnou a jasnou komunikací. Preferujeme dlouhodobou spolupráci s klienty založenou na vzájemném poznání a vybudované důvěře. Náš tým postupuje vždy s maximální profesionalitou, vytvořenou díky bohatým zkušenostem a znalostem v oboru. Zároveň se snažíme vyjít vstříc klientům a jejich požadavky efektivně řešit při současné minimalizaci jejich administrativního zatížení a finančních nákladů. V praxi se naše spolupráce vyznačuje samostatností s cílem co nejméně zatěžovat klienta a přizpůsobit se jeho potřebám. Abychom zajistili co možná nejjednodušší, tedy komplexní řešení problémů klienta, spolupracujeme s mnoha prověřenými subjekty v příbuzných oblastech (notáři, exekutoři, daňoví poradci, finanční poradci, realitní kancelář apod.). Stručně řečeno, snažíme se svým klientům život i práci zjednodušit, a nikoliv komplikovat.

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti